Publiek vertrouwen in economie keldert

Het vertrouwen van consumenten in de economie is deze maand sterk gedaald, tot het laagste niveau sinds begin 1994. Met name de bereidheid om grote aankopen te doen valt sterk terug.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden op vragen over de economie en het eigen koopgedrag bereikte een waarde van min 12 in april. Dat is lager dan de dip van min 10 na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten, vorig jaar september.

Het afkalven van het consumentenvertrouwen vindt, met nog drie weken te gaan voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen, over een brede linie plaats. Niet alleen beoordelen consumenten het economische klimaat negatief. Ook hun `koopbereidheid' is negatief geworden. Vooral het animo om grote aankopen (auto's, computers en dergelijke) te doen is zeer sterk gedaald.

Het CBS signaleert dat Nederlanders hun eigen financiële situatie negatiever beoordelen. Het percentage mensen dat zegt aan het eind van de maand minder geld over te houden loopt op. Ook zijn er meer die aangeven dat de prijzen de afgelopen twaalf maanden sterk zijn gestegen.

De `koopbereidheid' vertoont doorgaans een samenhang met de daadwerkelijke bestedingen van consumenten. De meeste economische prognoses voor Nederland gaan er juist van uit dat de consumptieve bestedingen dit jaar ruim 2 procent groeien en zo de trekker worden van de economie.

Volgens H. Dielen, econoom bij ABN Amro, heeft de daling van het vertrouwen vooral te maken met de invoering van de euro. Zowel alle commotie rond prijsverhogingen als onwennigheid bij het hanteren van de nieuwe munt drukt volgens hem het sentiment bij de consumenten. De Nederlandsche Bank maakte vorige maand na onderzoek bekend dat de prijzen door het euro-effect met 0,4 procent extra zijn gestegen. Dat droeg bij aan de inflatie die, met rond 4 procent in de eerste maanden van dit jaar, hardnekkig hoog blijft.

ABN Amro verwacht dat het vertrouwen de eerstvolgende maanden weer opveert naarmate het euro-effect wegebt.

De aprilcijfers over het consumentenvertrouwen vallen, voorzover al bekend, in meer industrielanden tegen. In Italië bleek vorige week dat het vertrouwen was gedaald tot het laagste niveau in een jaar en in België daalde het vertrouwen na vier maanden van verbetering. Buiten Europa, in de VS en Australië, maakte het vertrouwen in april ook een onverwachte val.