Neuroloog handelde niet volgens regels

De Zwolse neuroloog H. Busard heeft de directie van de Isalaklinieken niet volgens de regels om toestemming gevraagd, toen hij in 1999 een commerciële kliniek oprichtte en hier ging werken naast zijn baan in het Zwolse ziekenhuis.

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Isalaklinieken, J. Sindram, stelt bovendien dat Busard ,,er niet alles aan heeft gedaan om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te vermijden'' toen hij patiënten uit het ziekenhuis doorverwees naar zijn privé-kliniek Operant.

Daar kunnen whiplashpatiënten een `reïntegratietherapie' volgen, die Busard, bekend specialist op dit gebied, speciaal ontwikkelde voor Operant.

Volgens Sindram zal het ziekenhuis in de toekomst een second opinion vragen van een andere arts als Busard doorverwijst naar Operant. Ook moet Busard bij doorverwijzing de patiënt duidelijker aangeven wat zijn rol is binnen Operant. Deze maatregelen zijn de uitkomst van een intern onderzoek naar Busard, dat de Isalaklinieken begin maart startte nadat een voormalige patiënt een klacht indiende wegens belangenverstrengeling. Volgens de patiënt, Diana A., verwees Busard haar tegen haar uitdrukkelijke verzoek in, door naar Operant. Later kwam zij erachter dat de arts eigenaar is van dit bedrijf.

Nog tijdens het onderzoek werd een tweede klacht, van dezelfde strekking, ingediend door een andere patiënt. Deze patiënt, J. Bout, stelde dat ,,geld het belangrijkste motief was voor Busard, toen hij mij doorverwees naar Operant. De behandeling is gebakken lucht''.

Busard liet begin maart aan deze krant weten mondeling toestemming te hebben gevraagd voor zijn werkzaamheden bij Operant. Hij ontkent dat sprake is van ongeoorloofde belangenverstrengeling.