Enka schrapt helft banen

Viscosefabriek Enka in Ede wil de helft van de in totaal 527 arbeidsplaatsen schrappen. De ingrijpende maatregel is volgens de directie nodig om het voortbestaan van de fabriek in Ede te garanderen. De vakbonden gaan vooralsnog niet akkoord.

Enka, onderdeel van vezelproducent Acordis, heeft sinds begin dit jaar te kampen met een sterk inzakkende markt. De concurrentie uit China is toegenomen terwijl afnemers in de textiel vaker kiezen voor goedkopere alternatieven als polyester en nylon. ,,De huidige situatie is dramatisch'', aldus directeur N. Tap van Enka.

De directie van Enka heeft voorgesteld de werkweek van het personeel te verlengen van 36 naar 40 uur, bij een gelijkblijvend salaris. Door bovendien een deel van het productieproces te verplaatsen naar Polen en van een vijf- naar een vierploegendienst over te schakelen, kunnen 230 arbeidsplaatsen vervallen. Enka wil hiervoor de afgesproken arbeidsvoorwaarden, die tot juni 2003 zijn vastgelegd, openbreken.

De vakbonden hebben het voorstel in eerste instantie van de hand gewezen. De voorgestelde reorganisatie is volgens hen niet geaccordeerd door de raad van bestuur terwijl bovendien geen zekerheid is geboden over de effectiviteit van de personeelsreductie. De vakbonden houden vooralsnog vast aan een rapport dat in opdracht van de ondernemingsraad is opgesteld en eind vorig jaar door Enka is onderschreven. Dit rapport stelt dat de krimp in de viscosemarkt van tijdelijke aard is en met minder drastische maatregelen kan worden opgevangen.

Donderdag houden de vakbonden een ledenvergadering om een gezamenlijk standpunt in te nemen. Enka heeft de laatste jaren meerdere malen een reorganisatie doorgevoerd in Ede. Het bedrijf telde begin jaren negentig nog ruim duizend werknemers. De komende reorganisatie treft volgens de directie van Enka in Rheden niet alleen Ede. Ook de Duitse vestigingen van het concern ontkomen niet aan de bezuinigingsmaatregelen. Eerder dit jaar is een fabriek in Kelsterbach gesloten. Het hoofkantoor van de Enka-divisies is gevestigd in Wuppertal.