Eerbied voor het leven

Albert Schweitzers devies was: eerbied voor het leven. Met leven bedoelde hij alle leven, ook dierlijk leven. Wat paars primair te verwijten valt is dat eerbied voor het leven totaal ontbreekt. Geen enkel lid van het kabinet heeft zich verzet tegen de moord op 260.000 evenhoevigen. Ook uit de Tweede Kamer klonk nauwelijks enig protest op. Slechts Joop Atsma van het CDA en de SGP hebben deze dierenholocaust veroordeeld.

Sinds de MKZ-crisis heb ik daarom als amateur-agrariër een probleem. Trouw heb ik altijd op D'66 gestemd. Ik was net kiesgerechtigd geworden toen de partij werd opgericht. Mij leken het misschien wat al te lieve, maar wel fatsoenlijke mensen. Sommige partijheren, Aad Nuis bijvoorbeeld, kende ik zelfs. Met een partijdame deelde ik mijn pianolerares.

Wie had ooit kunnen denken dat uitgerekend deze partij zo'n botte, meedogenloze, harteloze dierenmoordenaar zou leveren als Brinkhorst? Wie had ooit kunnen geloven dat uit de rijen van deze wat naïeve, ongevaarlijke stropdasdragers een dierenbeul zou opstaan die enkel omwille van economische redenen een kwart miljoen kerngezonde dieren zou laten afslachten? Wie had ooit verwacht dat zo'n nette man als Brinkhorst om zijn handen in onschuld te wassen over krokodillentranen van de boeren zou reppen en zou zeggen: elke dag worden er in de slachthuizen een kwart miljoen dieren gedood. Zo kun je ook zeggen: Ach, die 7.000 moslims in Srebenica, sindsdien zijn er in Nederland al meer verkeersdoden gevallen, dus waar maken we ons druk om? Drieduizend mensen op 11 september? Ach, kom nou, zoveel mensen sterven er in de VS op één dag in de ziekenhuizen.

Waar moet ik straks mijn stem op uitbrengen om te voorkomen dat bij een volgende MKZ-crises (en die is onvermijdelijk; maatregelen om die te voorkomen zijn niet genomen) mijn bokje geruimd wordt? Ik zou het niet weten. Opeens ben ik ongewild – Joost Zwagerman zal er zijn staf over breken – een zwevende kiezer geworden.

Van schimpende Pim met z'n schamele schoothondjes valt voor de Schonebeker schapen ook niets te verwachten. Waarschijnlijk denkt hij dat MKZ betekent: meer kale zwakzinnigen. In zijn met de behangerskwast geschreven brulboeiproza worden de puinhopen van Paars breed uitgemeten, maar waar is de aanklacht tegen het misdadigste wat paars gewrocht heeft: die ongelofelijke 260.000-voudige moord, die dan nota bene, in navolging van de nazi's die riepen `bevel is bevel', met een beroep op de Europese regelgeving gerechtvaardigd werd. Bij strikte toepassing van de Europese regels hadden evenwel de Schoonebeker schapen niet afgeslacht hoeven worden.

Moord als medicijn. Doodslag als paardenmiddel. Massacre als preventie. Het blijft iets onvoorstelbaars, temeer daar MKZ – al is 't voor evenhoevigen minstens even akelig als griep voor ons – zelden dodelijk is. Waar nog bijkomt dat er een voortreffelijk vaccin bestaat!

Ik kan me nog goed herinneren dat ik als jongen bij mijn familie in Maasland zes weken lang de stal niet in mocht als er MKZ heerste. En dan was het voorbij, en waren er misschien twee toch al wat gebrekkige koeien bezweken. De rest had het doorstaan, en trouwens al die tijd gewoon melk gegeven.

Wat te doen op 15 mei? Ik weet het absoluut niet. GroenLinks heeft bij monde van Rosenmöller hoog opgegeven over de fantastische managerskwaliteiten van crises-beheerder Brinkhorst. Van Jan Marijnissen heb ik geen woord van protest gehoord tegen deze ongehoorde misdaad. Moet ik dan op de SGP gaan stemmen? Komen zij aan de macht, dan worden de goddelozen geruimd en ga ik er als een der eersten aan. Of zal ik een voorkeurstem uitbrengen op Joop Atsma? Dan komt mijn stem terecht bij de bende van Balkenende! Ik weet werkelijk niet wat ik doen moet. Thuisblijven en mijn bokje aaien, iets anders zit er niet op, vrees ik.