Deken vraagt uitleg lekken zaak-Rowena

De deken van de orde van advocaten in Utrecht, mr. Schyns, wil nagaan of advocaat Leijendekker de gedragscode voor advocaten heeft overtreden door een strafdossier aan journalisten ter beschikking te stellen, voordat de zaak voor de rechter is geweest.

Leijendekker is avocaat van de moeder van Rowena, het vorig jaar gedode `meisje van Nulde'.

Afgelopen zaterdag verscheen in deze krant een reconstructie van de dood van Rowena aan de hand van het strafdossier. Leijendekker had inzage toegestaan omdat hij vond dat zijn cliënte al voor de rechtszaak was veroordeeld door de pers. Uit processen-verbaal blijkt dat Rowena in de maanden voor haar dood regelmatig werd mishandeld door Mike J., de vriend van Wanda, en dat het meisje vermoedelijk daaraan op woensdag 15 augustus 2001 is overleden. Mike heeft bekend tegenover de politie dat hij Rowena na haar dood heeft ingevroren, in stukken gezaagd en op verschillende plaatsen in Nederland in het water gegooid. Haar moeder Wanda heeft tegenover de politie verklaard dat ze wist dat Rowena mishandeld werd, maar ze had een meer passieve rol, zo bleek uit de verhoren.

Deken Schyns wil weten of Leijendekker toestemming heeft van zijn cliënte voor plaatsing van het artikel, evenals van derden die in het artikel worden genoemd. Schyns: ,,Het zal van het antwoord afhangen of ik verdere stappen onderneem.'' De deken onderschrijft dat een advocaat zich primair inzet voor het belang van zijn cliënt. ,,Maar die inzet kent zijn grenzen.''

Volgens Schyns is het voor het eerst dat journalisten voor de rechtszitting een heel dossier hebben kunnen inzien. ,,Wat dat betreft zou het goed zijn als de tuchtrechter zijn oordeel uitspreekt over deze zaak zodat we weten of het mag of niet.'' Leijendekker laat weten dat hij voor publicatie toestemming heeft gevraagd aan zijn cliënte. Het verbaast hem dat het uitlekken van het strafdossier zoveel stof doet opwaaien, ,,terwijl Peter R. de Vries voortdurend uit allerlei processtukken citeert. Als het OM de moeder en haar vriend in de dagvaarding beiden moord ten laste legt, dan is naar mijn mening een nuancering op zijn plaats.''

Een woordvoerder van het openbaar ministerie in Zutpen, waar de rechtszaak over het `meisje van Nulde' morgen pro forma dient, laat weten ,,onaangenaam verrast'' te zijn door de beslissing van Leijendekker, maar niets tegen hem te kunnen ondernemen.

Martin Huisman, de vader van de Rowena Rikkers heeft in een brief aan minister Korthals (Justitie) zijn beklag gedaan over de handelwijze van Leijendekker. Hij moest uit de krant vernemen hoe zijn dochter om het leven is gekomen en hoe haar lichaam in stukken is gezaagd.