`Burger in Tweede Kamer'

Elke dinsdag zouden drie willekeurige burgers enkele minuten moeten kunnen meepraten in de Tweede Kamer. Dat verkleint de kloof tussen de burgers en de politiek.

Dat idee presenteerde de nieuwe politieke partij Duurzaam Nederland dinsdag in Den Haag.

Nu weten de politici volgens de partij niet wat er leeft onder bijvoorbeeld allochtonen, WAO'ers en vrouwen. ,,De willekeurige burgers kunnen dan onderwerpen bespreken die in de Tweede Kamer niet aan de orde komen'', aldus lijsttrekker S. Özgüzel.

Duurzaam Nederland is een partij die meer respect wil voor de medemens als voor de natuur. De multiculturele samenleving moet daartoe worden uitgebouwd, door meer allochtonen op voorbeeldfuncties te benoemen en meer les te geven in Arabisch en Turks.