Amerikaanse kardinalen houden crisisberaad in Rome

Twaalf van de veertien Amerikaanse kardinalen zijn vandaag in Rome bijeengekomen om samen met het Vaticaan een oplossing te vinden voor de crisis die is ontstaan na onthullingen over grootschalig seksueel misbruik door Amerikaanse priesters.

De Amerikaanse kardinalen zijn door paus Johannes Paulus II naar Rome ontboden in een poging de geloofwaardigheid van de kerk te herstellen. Die is grote schade toegebracht nadat is gebleken dat verscheidene katholieke kerkleiders pedofiele priesters stelselmatig bescherming hebben geboden. In ten minste zestien Amerikaanse bisdommen, waaronder die van Boston, Chicago, New York, Philadelphia en San Francisco, hebben honderden slachtoffers van seksueel misbruik door priesters de roomskatholieke kerk aangeklaagd.

Volgens kerkfunctionarissen zal de bijeenkomst in Rome, waar ook de paus bij aanwezig zal zijn, vooral zijn gericht op het zoeken naar een manier om kinderen te beschermen tegen handtastelijke priesters.

De Amerikaanse kardinalen hopen op steun van de paus bij het maken van afspraken die misbruik in de toekomst kunnen voorkomen. Pedofiele priesters zouden niet langer mogen worden overgeplaatst en bisdommen zouden de plicht moeten krijgen misstanden te melden aan de politie. Daartoe zijn zij tot op heden niet verplicht. De Amerikaanse kerkleiders zijn van plan nieuwe afspraken tijdens een landelijke bijeenkomst in Dallas in juni te formaliseren.

Kardinaal Theodore McCarrick van Washington zei voorafgaand aan zijn vertrek naar Rome dat de Amerikaanse kardinalen ,,zeker willen zijn dat we tegen onze mensen kunnen zeggen dat we de zaak onder controle hebben en dat het niet weer zal gebeuren''. Meer dan zeventig procent van de 63 miljoen Amerikaanse katholieken, de grootste religieuze groep in de Verenigde Staten, hebben hun zorgen uitgesproken en gezegd dat de kerk in crisis verkeert.

Een belangrijk punt van aandacht tijdens de tweedaagse bijeenkomst in Rome geldt ongetwijfeld de toekomst van de kardinaal van Boston, Bernard Law. De onthulling begin dit jaar dat Law een pedofiele priester jarenlang willens en wetens heeft overgeplaatst en gesteund, vormde het begin van een reeks van schadelijke onthullingen over het doofpotbeleid van de kerk. Veel Amerikanen eisen dat Law vertrekt, maar de aartsbisschop heeft dat tot nu toe geweigerd.