Straf voor witwassen door 19 landen

Nederland heeft strafmaatregelen genomen tegen Rusland en achttien andere landen die te weinig actie ondernemen om witwaspraktijken tegen te gaan. Met name Rusland baart de Nederlandse regering zorgen, omdat de kapitaalvlucht uit dat land inmiddels 1,5 miljard dollar per maand groot is. De herkomst van 90 procent van dat bedrag is nauwelijks te bepalen. Dat schrijven de ministers Korthals (Justitie) en Zalm (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Rusland komt voor op de lijst van 19 landen van de Financial Action Task Force on money laundering (FATF) met grote tekortkomingen in de wetgeving tegen het witwassen van geld. De FATF, een samenwerkingsverband van de 29 OESO-industrielanden, heeft die landen inmiddels op een zwarte lijst geplaatst, maar alleen tegen de republiek Nauru, een eiland met 11.000 inwoners in de Grote Oceaan, zijn daadwerkelijk maatregelen getroffen.

Volgens een woordvoerder van Financiën kan Nederland op basis van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties buiten de FATF en de Europese Unie om tot deze sancties besluiten.

Op grond van onderzoeken naar witwaspraktijken is eerder in kaart gebracht dat de geregistreerde kapitaalstroom uit Rusland vorig jaar ongeveer vijftien miljard dollar per jaar bedroeg. De illegale kapitaaluitstroom uit Rusland wordt door de OESO geschat op een totaal van veertien tot vijfentwintig miljard dollar per jaar.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de georganiseerde criminaliteit uit Oost-Europa vooral voorkomt in de prostitutie, de onroerend-goedmarkt, de sigarettensmokkel, het drugscircuit en de mensen/vrouwenhandel.

Ook de toestroom van bolletjesslikkers op Schiphol wordt voor een belangrijk deel door de Oostblokmaffia gedomineerd, zo wordt in de brief van Korthals en Zalm bevestigd. ,,De achterliggende criminele netwerken kennen een hoge organisatiegraad en zijn in staat snel in te spelen op ontwikkelingen op Schiphol.''