Paardekooper naar Brabants Orkest

Het bestuur van het Brabants Orkest heeft mr. Stan Paardekooper (46) benoemd tot interim-directeur.

Paardekoper is de opvolger van Detlev Weers. Het bestuur zette Weers onlangs aan de kant, omdat `zijn pogingen een aantal complexe problemen bij het orkest op te lossen, niet het gewenste resultaat opleverden,' aldus de waarnemend bestuursvoorzitter J. Otten.

Bij het Brabants Orkest bestaan al langere tijd spanningen. Aanvankelijk was Weers algemeen directeur, maar anderhalf jaar geleden besloot het bestuur de artistieke leiding in handen te leggen van de vaste dirigent Marc Soustrot. Kort daarna verliet de vaste gastdirigent Jaap van Zweden het orkest, omdat hij zich niet meer thuisvoelde.

Stan Paardekooper wordt nu verantwoordelijk voor het zakelijke deel van het bedrijf.

Tot voor kort was hij algemeen directeur van het inmidddels opgeheven Noordhollands Philharmonisch Orkest in Haarlem.