Opdracht Cohen aan journalist `niet zuiver'

Job Cohen bezorgde als staatssecretaris een overheidsopdracht aan de journalist die op dat moment een boek over hem schreef. `Dit is niet zuiver'.

Journalist Jeroen Corduwener wil het best toegeven. Nee, het was ,,niet verstandig'' dat hij `ja' zei tegen een onderzoeksopdracht van 45.608 gulden van toenmalig staatssecretaris Job Cohen (Justitie). Zeker omdat hij toen een boek over het asielbeleid van Cohen schreef.

Corduwener: ,,Uit oogpunt van journalistieke integriteit had ik dat niet moeten doen toen ik bezig was met dat portret van Cohen.'' Ook minister Korthals (Justitie) vindt de gang van zaken rond het vorig jaar verschenen boek over Cohen ,,minder gelukkig''. In maart sprak Korthals in antwoord op vragen van de Kamerleden Wijn (CDA) en Kamp (VVD) over een vermenging van belangen.

De Maastrichtse freelancer Corduwener volgde de van de Universiteit Maastricht afkomstige staatssecretaris tussen 1999 en 2000. Dat leidde vorig jaar tot het boek Een vreemdeling op Justitie, het asielbeleid van Job Cohen. Daarin oordeelt Corduwener positief over Cohen, die nu burgemeester van Amsterdam is. Terwijl de journalist met hem optrok, kreeg Corduwener door tussenkomst van Cohen een ministeriële opdracht van 45.608 gulden. Corduwener zou onderzoek doen naar alleenstaande minderjarige asielzoekers, zogenoemde ama's. Het resultaat zou in boekvorm verschijnen. Dat boek is echter nooit gepubliceerd. Wel verschenen verhalen over ama's in het boek over Cohen.

Corduwener vertelt dat het idee voor het boek over ama's ontstond in de gesprekken die hij met Cohen voerde. Cohen vroeg Corduwener zijn ideeën ,,op papier te zetten''. Corduwener: ,,Dat had hij misschien niet moeten doen. Maar ik kan alleen over mijn eigen falen oordelen. Ik had 'nee' moeten zeggen.'' Cohen weigert commentaar.

Wijn: ,,Cohen had de journalist die hem onafhankelijk en kritisch moest kunnen volgen, nooit een commerciële opdracht mogen aanbieden.'' Volgens Kamp kan de 45.608 gulden die Cohen regelde, gezien worden als financiering van het boek over hemzelf. Met belastinggeld zou reclame gemaakt zijn voor de PvdA-politicus. Kamp: ,,Cohen geeft een opdracht aan de journalist die een boek over hem schrijft, betaalt 45.608 gulden vooruit, en de opdracht wordt niet uitgevoerd. Dit is niet zuiver.''

Kamp en Wijn hebben vorige week opnieuw vragen gesteld aan Korthals: waarom is een opdracht gegeven aan een journalist om onderzoek te doen naar ama's? Waarom deed het ministerie dat onderzoek niet zelf, of werd een universiteit of wetenschappelijk bureau ingeschakeld?

Korthals wil de 45.608 gulden subsidie ,,geheel of gedeeltelijk'' terugvorderen omdat het boek over de ama's nooit is verschenen. Corduwener denkt niet aan terugbetalen: ,,Ik heb voor het geld gewerkt, ik heb gesprekken gevoerd met ama's. Sommige interviews en portretten zijn verwerkt in het boek over Cohen. Bovendien heeft het ministerie, vóórdat ik begon aan het boek over de ama's, de opdracht voor dat boek weer ingetrokken. Nee, ik heb dat helaas niet op papier.''

De eerste druk (tweeduizend exemplaren) van het boek over de voormalige staatssecretaris is nog niet uitverkocht. Een tweede druk is niet gepland.