`Onderzoek bodem De Vliehors'

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar bodemverontreiniging in natuurgebied De Vliehors aan de westkant van Vlieland. Dit eist de Waddenvereniging, nu blijkt dat een deel van het militair oefenterrein op de Vliehors vervuild is en moet worden gesaneerd. Ten noordoosten van de observatietoren liggen giftige koolwaterstoffen en zware metalen als koper en cadmium, aldus de natuurorganisatie. Een gebied van 2.500 vierkante meter wordt op een diepte van vier meter afgegraven. Ongeveer 10.000 meter kubieke meter grond wordt gezeefd. Volgens de Waddenvereniging is het niet aannemelijk dat de verontreiniging zich beperkt tot deze ene plek.