`Nieuwe strategie is geen schande'

De fusie Vopak is officieel mislukt. Van ontvlechting is volgens topman Pruitt echter geen sprake. ,,Er is binnen Vopak voorbeeldig samengewerkt.''

Eén zaak kan de Amerikaanse Vopak-topman Gary Pruitt in een gesprek niet genoeg benadrukken: het opsplitsen van Vopak betekent niet het ontvlechten van de fusie tussen Pakhoed en Van Ommeren. De tankopslag- en scheepvaartactiviteiten van het voormalige Pakhoed en Van Ommeren gaan als één logistiek beursgenoteerd bedrijf onder de naam Vopak verder. De chemische distributie van Vopak, een activiteit waarmee voor de fusie alleen Pakhoed in de weer was, wordt verzelfstandigd, krijgt een nieuwe naam en een aparte beursnotering.

Waarom is tot splitsing van Vopak besloten?

,,Bij mijn aantreden als voorziter had ik als een van de voornaamste doelen aandeelhouderswaarde te creëren. Bij het totstandkomen van de fusie was de strategie er op gericht om daarvoor de synergieën te benutten tussen tankopslag en chemische distributie, omdat beide activiteiten aan elkaar verwante karakteristieken bezitten. Dat bleek in de praktijk tegen te vallen. Nu we de zaak splitsen scheppen we duidelijkheid voor de aandeelhouders, voor ons personeel, maar ook voor klanten. De beleggers kunnen nu kiezen waar zij hun geld in willen investeren: tankopslag of chemische distributie. Dat is een heel ander verhaal dan bij het oude Vopak het geval was.''

Wat waren dan de problemen om beide activiteiten in één onderneming te stoppen?

,,Om te beginnen zijn de contracten met de klanten verschillend. De contracten van tankopslag – logistiek, zoals ik het liever noem – hebben een veel langere looptijd dan van chemische distributie. Bovendien hebben beide activiteiten een zeer uiteenlopend profiel wat betreft kapitaalsintensiteit en financieringsbehoefte. Logistiek heeft een langlopende financieringsbehoefte. Bij chemische distributie heb je juist een hoge omloopsnelheid van het werkkapitaal. De beperkte synergieën tussen beide activiteiten bleken die verschillen niet te kunnen compenseren.''

Maar was dat niet te voorzien en is het totstandkomen van de fusie geen grove inschattingsfout?

,,Wat ik constateer is dat er bij Vopak twee activiteiten in de markt staan die beide marktleider in de wereld zijn. Het is dan geen schande dat je een nieuwe strategie ontwikkelt die dat in de vorm van rendement ook zichtbaar maakt voor je geldschieters als je tot de conclusie komt dat het niet zo gaat als je zelf graag zou willen.''

Er is veel gespeculeerd over verkoop van een van de activiteiten, met name de tankopslag.

,,Verkoop van een van onze kernactiviteiten zou gezien onze marktpositie onlogisch zijn geweest. Iedereen in de branche is jaloers op het netwerk van tankterminals van Vopak. Dat verkoop je toch niet? We hebben vorig jaar een bod gehad op de onderneming. Ik lees en hoor ook allerlei verhalen dat er veel potentiële kopers zijn voor de tankopslag, maar ze zijn bij mij niet langsgeweest.''

De opsplitsing van Vopak betekent de terugkeer van oud-topman Carel van den Driest van Van Ommeren, die bij de fusie van Vopak met Pakhoed-topman Westdijk met trammelant moest vertreken. Hij zag bij Van Ommeren al dat tankopslag puur goud oplevert.

,,Van den Driest heeft een geweldig trackrecord. Hij heeft het vertrouwen van de klanten, van het personeel en kent de markt als geen ander. Bovendien was hij op korte termijn beschikbaar.''

U wordt de topman van chemische distributie. Komt er met de opsplitsing ook een einde aan de strijd tussen de verschillende bloedgroepen binnen Vopak?

,,Er wordt zeker door de tankopslagmensen van het voormalige Pakhoed en Van Ommeren al jaren bij Vopak voorbeeldig samengewerkt. Dat kan toch ook niet anders. Die mensen spreken dezelfde taal. Wel komt er met de opsplitsing meer duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is.''