JSF-besluit pas donderdag

De Tweede Kamer zal morgen geen besluit nemen over deelname aan het Joint Strike Fighter-project. Naar verwachting zal dit donderdag, op de allerlaatste dag voor het verkiezingsreces, wél gebeuren.

Bij de stemmingen zullen twee moties aan de orde komen, één van D66 en één van de Socialistische Partij (SP), die allebei tegen deelname zijn. Indien een van de moties wordt aangenomen, zou het kabinet, dat eerder al tot deelname besloten heeft, gedwongen zijn daarvan af te zien.

Feit is dat de Tweede Kamer over dit onderwerp precies in twee kampen uiteen valt: links is tegen deelname, rechts vóór. Theoretisch staken de stemmen bij 75 stemmen voor en 75 stemmen tegen. In dat geval geldt een voorstel als `niet aangenomen'.

Verschillende fracties meldden vandaag dat alle leden in goede gezondheid verkeren, en dat het daar dus niet aan zal liggen. Het CDA zal in volle omvang aanwezig zijn. Een VVD-woordvoerder meldt dat de conditie van zijn fractie zelfs ,,tippietoppie'' is. Echter VVD'er Atzo Nicolaï bevindt zich in Japan. Dat betekent niet dat voor `rechts' de stemming nu verloren is want ook PvdA'er Apostolou zit in Japan. Hun stemmen vallen nu tegen elkaar weg, in Kamertermen zijn zij ,,gepaird''.

Met als gevolg dat morgen niet de volledige Tweede Kamer bijeen komt en in dat geval heeft bij het staken der stemmen een herstemming plaats in de volgende vergadering. Dat wil zeggen: op donderdag. Naar verwachting zal het kabinet vrijdag opnieuw over het project spreken.

Bij dit alles is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de fractiediscipline niet meer zo functioneert als voorheen en dat leden hun eigen geweten volgen. In dat geval is de uitslag niet te voorspellen.