Iran

De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in Genève heeft vandaag een Europees/Amerikaans voorstel verworpen om schendingen van de mensenrechten in Iran te veroordelen. Voor het eerst sinds 18 jaar zal de mensenrechtencommissie geen speciale aandacht meer aan Iran geven. Voor het voorstel tot een veroordeling stemden 19 leden, tegen 20 en 14 onthielden zich van stemming.