Gratis schrijven voor slaven-monument

,,Het belangrijkste kenmerk van slavernij'', aldus de schrijver Frank Martinus Arion, ,,is dat een slaaf werkt voor een meester zonder loon te ontvangen.'' Arion, die op Curaçao woont, werd op 19 april j.l. door organisator IBSS Consultancy officieel verzocht om een literaire bijdrage te leveren aan de brochure bij de onthulling van het nationaal slavernijmonument op 1 juli a.s. Voor zijn bijdrage zou echter geen honorarium zijn. Arion is kwaad, en weigert zijn medewerking. ,,In dit geval kunnen we voor `slaaf' het begrip `kunstenaar' invullen'', antwoordt hij IBBS in een brief.

IBSS is een Amsterdams trainings- en adviesbureau dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de onthulling van het Nationaal Monument Slavernijverleden organiseert, in het Oosterpark in Amsterdam. Bij de onthulling op 1 juli wordt ook de brochure uitgereikt, waarin de totstandkoming van het monument wordt beschreven.

Een deel van de brochure ,,zal gewijd zijn aan ervaringen met de verwerking van het slavernijverleden'', aldus IBSS in een brief aan Arion. Het bureau is op zoek naar Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse kunstenaars voor een ,,literaire of poëtische bijdrage''. Daarop volgt: ,,Helaas is het budget voor de brochure dusdanig krap dat we geen honoraria of dergelijke kunnen bekostigen.'' ,,Stelt u zich [eenzelfde] conclusie voor van de brief aan de tangospelers bij het onlangs gevierde koninklijk huwelijk,'' aldus Arion in zijn antwoordbrief.