G7 wil flexibeler lenen tegen crises

De voortdurende financiële crisis in Argentinië stond hoog op de agenda van bijeenkomsten van G7, IMF en Wereldbank dit weekeinde in Washington. Het systeem moet soepeler worden om crises in de kiem te kunnen smoren.

De belangrijkste industrielanden willen een systeem opzetten dat met meer flexibele leningen economische crises kan voorkomen. Daarin zouden particuliere leningen een grotere rol moeten spelen dan tot nu toe.

De ministers van Financiën van de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, en Japan waren het daar over eens op hun halfjaarlijkse G7-bijeenkomst dit weekeinde in Washington.

Na afloop toonden zij zich hoopvol over het verder herstel van de economie in de wereld. Tot de risico's rekenden zij de olieprijs en economische en financiële crisis in Argentinië. Daarvoor komt de nieuwe aanpak te laat. Tot dusver heeft de Argentijnse crisis weinig buurlanden meegesleept.

De G7-bijeenkomst, geleid door de Amerikaanse minister van Financiën O'Neill en Fed-president Greenspan, nam een actieplan aan dat op korte termijn moet leiden tot een effectievere aanpak van crises zoals die ook Rusland en Indonesië hebben getroffen.

Men wil daarnaast voortmaken met ideeën, zoals verwoord in het plan van IMF-voorvrouw Ann Krueger, dat mikt op een internationale faillissementsregeling. Maar dat vergt aanpassing van de basisregels van het IMF en de wetgeving van veel landen. Daarom is dat een langetermijnaanpak. De aanvankelijke bezwaren van de Verenigde Staten tegen zo'n regeling lijken goeddeels verdwenen, al is de vereiste medewerking van het Congres altijd een struikelblok.

In beide gevallen wil men komen tot een meer overzichtelijke en voorspelbare behandeling van landencrises. Op aandringen van de Verenigde Staten wordt meer de nadruk gelegd op commerciële leningen. Het is de bedoeling, zoals minister O'Neill na afloop van de bijeenkomst zei, zoveel mogelijk landen een status als serieuze geldlener te bezorgen. Volledige afbetaling van schulden blijft het streven.

President Duisenberg van de Europese Centrale Bank bevestigde dat in de bijeenkomsten niet werd gesproken over de wisselkoersverhouding tussen dollar en euro. Hij bevestigde dat ook het herstel in Europa vastere vormen aanneemt, met name op grond van de binnenlandse vraag. De groei kan tegen het eind van dit jaar de 2,5 procent hebben gehaald, om in 2003 verder te stijgen. De inflatie in de Eurozone zou iets later dan gehoopt, maar in de eerste helft van 2002, onder de 2 procent zakken. Oorzaken van de inflatie zijn hogere voedselprijzen door slecht weer, de recente stijging van de olieprijzen en in enige mate de gevolgen van de invoering van de euro.

Het tekort op de betalingsbalans van de Verenigde Staten werd volgens Europese en Amerikaanse bronnen evenmin openlijk besproken. Buiten de vergaderzaal noemde Frankrijks minister van Financiën Fabius dat wel degelijk een probleem. Over de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa ten gevolge van het instellen door president Bush van een staaltarief, is in de marge van de bijeenkomst wel gesproken, maar er is geen vooruitgang geboekt.

De G7-top publiceerde een nieuwe zwarte lijst met personen en instellingen die geacht worden een rol te spelen in de financiering van het terrorisme. Zondag werd een nieuw plan bekendgemaakt om het doel te bereiken dat alle kinderen in de wereld tegen 2015 in ieder geval naar de lagere school kunnen gaan. Het werd gepresenteerd door Wereldbank-president Wolfensohn en de ministers Brown (Financiën, Groot-Brittannië), Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking), hun collega's uit Noorwegen en Canada en Oxfam.

De bijeenkomsten speelden zich af in een spookachtige ambiance. De hoofdkwartieren van het IMF en de Wereldbank waren uit vrees voor herhaling van de heftige protesten tegen globalisering hermetisch afgesloten door een grimmige en goeddeels werkeloze politiemacht. De toch al niet zo talrijke anti-IMF-demonstranten hadden zich aangesloten bij de marsen tegen de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten, die op de Mall samenkwamen.

    • Marc Chavannes