Bargoens in herdruk

Bij uitgeverij Veen in Amsterdam verschijnt vandaag een herdruk van het Bargoense standaardwerk voor het Nederlands, De Geheimtalen van J.G.M. Moormann. Aan dit tweedelige werk is een derde deel toegevoegd, dat in de nalatenschap van Moormann is aangetroffen. Moormann publiceerde zijn inventarisatie van het Nederlandse Bargoens, waar hij uitvoerig veldwerk voor deed, tussen 1932 en 1934. In de decennia daarna verzamelde hij materiaal voor een derde deel, maar voor zijn dood, in 1974, lukte het hem niet er een uitgever voor te vinden. De Geheimtalen bevat de tot op heden uitgebreidste woordverzameling van het Nederlandstalige Bargoens: de geheimtalen van landlopers, zwervers, venters, hoeren, reizende handelaren en dieven. In totaal bevat het zestig Bargoense bronnen, van 1563 tot omstreeks 1950. Het boek is bezorgd door de Utrechtse etymologe Nicoline van der Sijs, met een inleiding van de letterkundige Enno Endt.