Akkoord over college Rotterdam

Rotterdam krijgt een college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD. Het college wil meer veiligheid in de stad, strengere regels voor inburgering en meer nadruk op het schoon en heel houden van pleinen, straten en openbaar groen. Leefbaar Rotterdam krijgt zeven wethouders, die volgens Pim Fortuyn ,,op korte termijn moeten scoren''.

Pagina 3