Akkoord over college B en W Rotterdam

Rotterdam krijgt een college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD. Het college wil meer veiligheid in de stad, strengere regels voor inburgering en meer nadruk op het schoon en heel houden van pleinen, straten en openbaar groen.

Lijsttrekkers Pim Fortuyn, Sjaak van der Tak en Nico Janssens presenteerden vanmorgen hun akkoord, getiteld `Het nieuw elan voor Rotterdam!'. Het akkoord, waarover drie weken is onderhandeld, beslaat zeven pagina's. De wethouders worden geacht dit de komende maanden uit te werken tot een collegeprogramma.

Leefbaar Rotterdam krijgt zeven wethouders, die volgens Pim Fortuyn ,,op korte termijn moeten scoren''. Fortuyn: ,,We willen heel snel wat aan de burgers laten zien.'' Van der Tak zei te hopen op ,,een stad waar mensen weer samenleven en waar geen sprake meer is van gedogen.''

Van de zeven wethouders komt een van buiten de raad. Het gaat om Wim van Sluis, registeraccountant. Hij wordt wethouder `economische infrastructuur', waaronder de haven en de luchthaven.

Over de haven staat in het akkoord dat het verdienen van geld belangrijker is dan de omvang van de haven. Het nieuwe college wil de concurrentiepositie van de haven verbeteren door de haventarieven aan te passen en de bureaucratie terug te dringen.

Leefbaar Rotterdam levert ook de wethouders voor veiligheid en voor `fysieke infrastructuur'. Dat worden respectievelijk de raadsleden Rabella de Faria, directeur van een vliegmaatschappij, en Marco Pastors, organisatieadviseur.

Over veiligheid staat in het akkoord: ,,Straatroof, onveiligheid in het openbaar vervoer, inbraak in huizen, winkels en auto's, toenemend aantal moorden, drugsgerelateerde misdrijven en overtredingen: het moet ophouden. Rotterdam is het zat!'' Om dat te bewerkstelligen komt er meer cameratoezicht (`met gegarandeerde respons') en meer blauw op straat, waaronder parkeerwachters, reinigingspolitie, tramcontroleurs en mensen van de dienst stadstoezicht. Ook is het de bedoeling het aantal coffeeshops te verkleinen.

De wethouder `fysieke infrastructuur' wordt onder meer verantwoordelijk voor de toekomst van het Centraal Station. De vergaande plannen daarvoor, waaronder kantoortorens in de vorm van champagneglazen, heeft het nieuwe college herroepen. Het station wordt op korte termijn aangepast aan het toenemende gebruik.

De andere wethouders zijn Sjaak van der Tak (CDA, sociale zaken, onderwijs), Lucas Bolsius (CDA, deelgemeenten, buitenruimte), Nico Janssens (VVD, financiën, sport) en Stefan Hulman (VVD, verkeer, kunstzaken). Over hun portefeuilles vermeldt het akkoord onder meer dat er een `deltaplan' komt voor de naleving van inburgeringscursussen. Ook wordt bekeken of er niet te veel bijzondere bijstand wordt verleend en krijgt de fraudebestrijding bij de uitvoering van de sociale zekerheid meer nadruk. Het college streeft ernaar de lokale belastingen te verlagen. De deelgemeentebesturen worden meer betrokken bij de uitvoering van het beleid.