Zij-instromer 4

Aaltje Vincent is een waardevolle ervaring rijker (`De hele dag agentje spelen', W&O 6 april). Ze weet inmiddels dat het leraarschap een ambacht is. Haar ervaringen zijn niet voorbehouden aan zij-instromers. Het ambacht van een leraar berust op tenminste drie pijlers: persoonlijkheid, didactische vaardigheden en vakkennis. Een loopbaan in het bedrijfsleven is geen garantie voor ontwikkeling van deze pijlers.

Een effectieve leraar stelt zijn gedrag voortdurend ter discussie, niet in de klas, maar in overleg met collegas. Het is een taak van de schoolleiding in zo'n vangnet te voorzien. Aaltje Vincent stapte onvoorbereid in de valkuil die voor alle beginners is gegraven. Ze laat de regie uit handen nemen. Als een kind opmerkt `juf, u stinkt uit uw mond' is dat een poging van leerlingen om de regie over te nemen. De geur van de adem valt echter buiten de lesstof. Het vergt enige oefening van de leraar om dergelijke zijsporen te herkennen en er adequaat op te reageren. Wie zich laat tergen is inderdaad hopeloos verloren. Het is een kunst de strijd met leerlingen niet aan te gaan. Verbazing en humor, al dan niet gespeeld zijn veelal effectiever in de aanpak van gedragsproblemen.

Zij-instromers lenigen nu de grootste nood. Maar het lerarentekort is sneller op te lossen door de lessentabel met 20% in te korten. Leerlingen brengen met minder schooltijd inderdaad meer tijd op straat door, dat is de prijs die de maatschappij betaalt voor een gebrek aan voorzieningen en onderwaardering van het leraarsvak. Niets om wakker van te liggen.

    • G. Stout
    • Lerarenopleider Leeuwarden