Waarschuwing FBI voor meer terreurdaden

De Amerikaanse federale recherche heeft banken in het land gewaarschuwd voor mogelijke terreuraanslagen. De recherche baseert zich op informatie afkomstig van een gevangen Al-Qaeda-lid.

Volgens de Amerikaanse minister van Justitie, John Ashcroft, die de waarschuwing gisteren via een rechtstreekse uitzending heeft gedaan, is de informatie ,,wel of niet betrouwbaar''. Maar, aldus Ashcroft, ,,het is ons beleid informatie met het Amerikaanse publiek te delen wanneer een dreiging de aandacht van het publiek behoeft.'' Ashcroft zei van mening te zijn dat het openbaar maken van een mogelijke dreiging terroristische activiteiten kan saboteren of zelfs voorkomen.

De waarschuwing van Ashcroft zou deels zijn gebaseerd op informatie afkomstig van Abu Zubaydah, het hoogste lid van de moslimextremistische terreurgroep Al-Qaeda dat in Amerikaanse gevangenschap verkeert. Abu Zubaydah wordt gezien als de belangrijkste plannenmaker van terroristische aanslagen binnen de terreurgroep van Osama bin Laden. Hij werd enkele weken geleden in Pakistan gearresteerd.

De Amerikaanse federale recherche heeft inmiddels al meer dan 1.200 banken en andere financiële instellingen in het noordwesten van de Verenigde Staten gewaarschuwd voor mogelijke zelfmoordaanslagen. Maar onduidelijk is waar en wanneer de aanslagen zullen plaatshebben. ,,We vragen de banken niet te sluiten, noch willen we dat mensen de banken niet langer bezoeken'', aldus Ashcroft.

De FBI heeft gezegd dat de alarmfase voor de Verenigde Staten `geel' blijft. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vorige maand kleurcodes geïntroduceerd om de dreiging van gevaar in het land aan te duiden. Geel is de fase van `gemiddeld gevaar'. Daarna volgt oranje, een alarmfase die van kracht wordt wanneer het tijdstip en de datum van een mogelijke dreiging bekend zijn.

De waarschuwing komt op het moment dat in de Amerikaanse hoofdstad een driedaagse vergadering plaatsheeft van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereld Bank. Die bijeenkomst wordt bijgewoond door verschillende ministers van Financiën en centrale-bankpresidenten uit het buitenland.

Sinds de terroristische aanslagen op 11 september heeft het ministerie van Justitie verschillende keren een waarschuwing doen uitgaan over mogelijke terroristische aanslagen met sproeivliegtuigjes of aanslagen op bruggen en belangrijke gebouwen in de grote steden.