Straatkinderen even gezond als westerse leeftijdsgenoten

Straatkinderen in ontwikkelingslanden zijn even gezond als `gewone' kinderen in westerse landen. Dat blijkt uit onderzoek van de University at Buffalo in New York.

Hoewel straatkinderen blootstaan aan gevaar en armoede, blijken hun overlevingskansen groot te zijn. De onderzoekers concludeerden dat de Quetelet-index, de verhouding tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht, van straatkinderen in Guatemala en die van Amerikaanse kinderen vrijwel gelijk is.

De Quetelet-index (QI) is het lichaamsgewicht in kilo's gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meters. Iemand met een QI boven de 25 heeft matig overgewicht, boven de 30 is sprake van vetzucht. Een QI van 20 tot 25 duidt op een normaal gewicht. Aan de hand van de QI, een standaard die ook door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gebruikt, wordt onder meer het risico op chronische ziekten berekend.

De straatkinderen in Guatemala, in de leeftijd van 5 tot 15 jaar oud, waren weliswaar kleiner en lichter dan hun Amerikaanse collega's, maar de QI was vrijwel gelijk. Voor jongens van 15 jaar is de gemiddelde QI 19,2. De Guatemalese straatjongens zaten daar 0,5 boven.

,,Het werk van een straatboefje, van het leven op straat, lijkt voor deze kinderen beter te werken dan we zouden verwachten'', aldus hoogleraar antropologie A. Steegman van de University at Buffalo.

De onderzoekers maken wel een uitzondering voor de gevaren waaraan straatkinderen, in tegenstelling tot de Amerikaanse kinderen, blootstaan. ,,Hun gezondheid zoals die door de QI wordt gemeten, bewijst niet dat ze een goed leven leiden. Het is vol met grote gevaren, waaronder moord en seksuele uitbuiting.''

Uit een deze week gepubliceerd onderzoek van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, blijkt dat een op de twaalf kinderen (10,5 miljoen per jaar) sterft voor het vijf jaar oud is aan een makkelijk te voorkomen ziekte zoals mazelen of malaria.

Een op de vier kinderen leeft onder de armoedegrens en moet rondkomen van minder dan 1 dollar per dag. ,,Ondanks de buitengewone groei van de wereldeconomie hebben kinderen daar duidelijk niet van kunnen profiteren'', aldus de voorzitter van Unicef, Carol Bellamy.

Unicef concludeert in haar rapport, gebaseerd op onderzoeksresultaten uit 150 landen naar de gezondheid van kinderen, wel dat het afgelopen decennium veel is verbeterd voor kinderen. Unicef deed in 1990 tijdens de eerste VN-kindertop een soortgelijk onderzoek. Sindsdiens gaan meer kinderen naar school en is polio vrijwel uitgeroeid.

Begin mei zullen op een speciale VN-kindertop in New York de resultaten worden besproken.