Srebrenica 4

De gepleegde genocide in Srebrenica is afschuwelijk. Misschien dat het naar eer en geweten handelen van de minister-president zoals dat tijdens het debat in de Tweede Kamer op 17 april door hem werd getoond daarom extra contrasteert. Die houding van een politicus verdient groot respect. Zeker als men bedenkt dat politiek bedrijven meestal een machtsspel is, waar eer en geweten te vaak ondergeschikte factoren zijn. Fortuyn zou niet zoveel aanhang krijgen, als de politiek vaker toonde naar eer en geweten te handelen.