OMZICHTIG

Naam: Rob Hessing (59)

Beroep: ambassaderaad justitie en politie in Brussel

Woonplaats: Tervuren (België)

,,In april 1996 kwam de vraag: `Rob, wil jij naar Parijs om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de Frans-Nederlandse verhoudingen op het terrein van politie en openbaar ministerie?' Over die vraag hoefde ik niet lang na te denken; ik wilde mijn ervaring al langer internationaal aanwenden.

,,Die overstap vergde wel het nodige van mij. Ik was in die tijd korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond. Leidde een organisatie van zo'n vijfduizend man. Mijn agenda werd voor tachtig procent door anderen bepaald. In Parijs kreeg ik een nieuwe functie – ambassaderaad voor justitie en politie – die ik grotendeels naar eigen inzicht moest invullen. Wat doe je dan?

,,In mijn geval: veel nadenken en praten – met collega's, wetenschappers en bestuurders. Wat verstaan jullie onder het begrip `samenwerking'? Waarom staat de samenwerking tussen Frankrijk en Nederland op zo'n laag pitje?

,,Toch kwam het vooral aan op vertrouwen kweken. De Fransen beschouwden Nederland als een progressief, maar grenzeloos land, waar cocaïne op iedere straathoek te koop is. Zowel mijn Nederlandse als Franse collega's zaten aanvankelijk niet te wachten op een uitbreiding van het zware takenpakket.

,,Om meer begrip te kweken voor het Nederlandse drugsbeleid moest ik omzichtig te werk gaan. Dus niet `van ons kunnen jullie nog wat leren', maar eerst naar een gemeenschappelijke deler zoeken: veiligheid. Hebben jullie in Frankrijk ook een probleem met veiligheid? Ja. En al snel rolden de onderwerpen over tafel: jeugdgeweld, achterstandswijken, allochtonen, drugs...

,,Toen ik Parijs vorig jaar verruilde voor Brussel, had de samenwerking een structureel karakter gekregen.''