Mbo komt positief uit onderzoek

Mensen die een opleiding hebben gevolgd in het middelbaar beroepsonderwijs, kijken daar over het algemeen met tevredenheid op terug. Ook gaat het op een aantal uitzonderingen na, goed met de arbeidsmarktpositie van mbo'ers. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de universiteit in Maastricht heeft uitgevoerd in opdracht van de Bve-Raad. Dat is de organisatie die de belangen behartigt van onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De meeste schoolverlaters van het mbo zouden opnieuw voor de zelfde opleiding kiezen. Dat geldt vooral voor degenen die een van de hogere opleidingen hebben gevolgd. Van hen is 80 procent tevreden. Bij de lagere opleidingen is 60 procent positief.