Machtsovername overschaduwt komst HBG

Bouwer HBG maakt sinds gisteren deel uit van Dragados. En Dragados is onverwacht deels in handen gekomen van concurrent ACS. Onzekerheid is troef.

Het had een mooi feestje kunnen worden voor Carel-Jan Reigersman. Maar in plaats van een glorieuze intocht van de topman van de Hollandsche Beton Groep (HBG) bij de nieuwe eigenaar Dragados, ging de aandacht gisteren uit naar naar de nieuwe grootaandeelhouder van het Spaanse Dragados, ACS. Deze eveneens Spaanse bouwer maakte donderdagmiddag volstrekt onverwacht bekend 23,5 procent van Dragados in handen te hebben door een pakket aandelen over te nemen van de bank Santander Central Hispano. ACS wordt daarmee de machtigste partij binnen Dragados.

Bestuursvoorzitter Santiago Foncillas van Dragados, achter wiens rug de verkoop van het aandelenpakket was onderhandeld, trad gisterenmiddag af. ACS trekt nu aan de touwtjes en zal een nieuwe Dragados-topman benoemen. Ook Reigersman wist nergens van. ,,Ik ben verrast. Dit is in de laatste dagen tot stand gekomen, ik hoorde er pas gisteren van. Zaken doen met Spanjaarden betekent in ieder geval never a dull moment.''

De benoeming van Reigersman werd op de vergadering door de aandeelhouders voor kennisgeving aangenomen. En van de 25 vlaggen die de bijeenkomst in Madrid opsierden, was er niet een van HBG, tot voor kort Nederlands grootse bouwer. Het enige dat aan HBG en zijn 19.000 werknemers herinnerde, was het groen van de pakjes van de meisjes - HBG heeft groen als huiskleur - die de oudere aandeelhouders ondersteunden op weg naar hun stoel. Reigersman zelf zat op rij twee in de zaal, naast hem enkele Spaanse dames.

De grote vraag is wat ACS met HBG wil. Het gerucht dat HBG doorverkocht zou worden, wees Reigersman van de hand. ,,Dat is absoluut niet logisch. Spaanse ondernemingen willen juist de internationale portefeuille uitbouwen. Ik vertrouw erop dat we op de ingeslagen weg verder gaan.''

Voor HBG is de komst van de machtige grootaandeelhouder de tweede schokgolf in korte tijd. Het bouwconcern is maar nog net met de schrik vrijgekomen uit de zogenoemde `baggeroorlog' door zijn winstgevende baggerdivisie te laten fuseren met die van Ballast Nedam. Dragados-baas Foncillas maakte donderdag nog duidelijk dat hij de baggerdivisie als essentieel onderdeel van de activiteiten van Dragados ziet. Foncillas: ,,We hebben groot vertrouwen in deze markt.''

Of Ballast Nedam, HBG's partner in het vorig jaar opgerichte baggerbedrijf Ballast HAM Dredging, daar ook zo over denkt is onduidelijk. Ballast onderzoekt al weken of het gebruik wil maken van de mogelijkheid HBG uit de baggerdivisie te stoten. HBG en Dragados op hun beurt menen dat de afgesproken clausule die dit mogelijk moet maken niet van toepassing is.

Baggeren is niet de enige onzekere factor voor Dragados. HBG wordt ook veelvuldig genoemd in onderzoeken naar mogelijke bouwfraude in Nederland. Bouwers zouden onderling prijsafspraken hebben gemaakt, en zowel het openbaar ministerie als mededingingsautoriteiten en een parlementaire enquêtecommissie doen hiernaar onderzoek. Dit alles is ook in Spanje niet onopgemerkt gebleven. Volgens Foncillas is de kwestie in de onderhandelingen besproken en is het risico van mogelijke boetes in de koop gecalculeerd.

Niet ingecalculeerd was de boete van 108.905 euro die Dragados en HBG ieder kregen opgelegd van de Nederlandse beurswaakhond AFM wegens het te laat melden van de onderhandelingen.

Vervolg DRAGADOS: pagina 15

Nieuwe alliantie grootste van Spanje

DRAGADOS: Vervolg van pagina 13

Een ,,minimale kwestie'' noemt Foncillas het, die de boete vooral als een `symbolisch' gebaar opvatte. Wat niet wegneemt dat Dragados tegen de boete in beroep gaat. ,,Dit is de toepassing van nieuwe regels en daar hebben we begrip voor. We begrijpen de gevoeligheden, maar zijn het niet eens met de beoordeling van de beursautoriteiten. Het was op een zeker moment niet duidelijk of we het eens zouden kunnen worden over de prijs en de bestuursverhoudingen. Omdat deze thema's niet waren opgelost was het onduidelijk of de overname van HBG zou doorgaan.''

Het doel van Dragados was dan ook niet het overnemen van een baggeraar of bouwer, maar het kopen van een entree in de Europese markt. Na de forse investeringen die de afgelopen jaren in Spanje in met name infrastructurele werken gedaan werden, wordt nu verwacht dat in het oosten van Europa gebouwd zal worden. ,,Wij alleen zouden dat nooit hebben gered'', zegt ex-bestuursvoorzitter Foncillas. ,,HBG zit in Polen en Tsjechië. We hebben hun ervaring nodig.''

De storm rond de aankoop van het aandelenpakket door ACS zal naar verwachting in Spanje nog wel enige tijd aanhouden. Al is technisch gesproken niet van een overneming sprake, wel is nu een nieuwe bouwersalliantie gecreëerd die de grootste is in Spanje en ook Europees niveau tot de top behoort in Spanje. Dat betekent dat andere bouwers, zoals het Spaanse FCC en Ferrovial, eveneens zullen moeten volgen. Hiermee is HBG onderdeel geworden van een strategisch machtsspel waarvan de uitkomst nog onduidelijk is. Reigersman ziet evenwel zijn eigen rol nog niet uitgespeeld. ,,ACS zal de bestuurders van HBG en Dragados nog hard nodig hebben.''