KPN

Eind maart stelde de Europese Commissie KPN formeel in kennis van het vermoeden dat dit bedrijf gedurende meerdere jaren misbruik maakte van een machtspositie op zijn mobiele netwerk. In NRC Handelsblad van zaterdag 13 april stelt de heer Scheepbouwer, bestuursvoorzitter van KPN, dat dit een voorbeeld zou zijn van het feit dat de Commissie als Europese kartelautoriteit `altijd een klein land' zoekt `om een voorbeeld te stellen'.

Er is geen sprake van dat de Commissie Nederland aanpakt: het gaat om het particuliere bedrijf KPN. In Nederland bestaat geen flag carrier, en het bedrijf KPN heeft zelf ook belangen in bedrijven in andere lidstaten. Er zijn in Nederland inmiddels vele tientallen telecommunicatiebedrijven actief, waaronder WorldCom, en de Nederlandse consument profiteert van de concurrentie tussen deze bedrijven in de vorm van lagere prijzen, betere diensten en meer keuze.

Nu liberalisering een feit is, moeten autoriteiten zoals de Europese Commissie, de NMa en Opta ervoor waken dat deze concurrentie blijft bestaan en waar mogelijk toeneemt.

De recente actie van de Commissie tegen KPN is gebaseerd op een klacht van WorldCom die gericht is tegen KPN. Overigens klaagde WorldCom aanvankelijk ook tegen twee mobiele bedrijven in Duitsland. Omdat die onmiddellijk de betwiste tarieven met meer dan 50 procent verlaagden, trok WorldCom de klacht tegen hen in. KPN daarentegen heeft sindsdien zijn tarieven weliswaar verlaagd, maar ze ook weer verhoogd.

Het is feitelijk onjuist dat de Commissie altijd of bij voorkeur bedrijven in kleine lidstaten zou aanpakken: de Commissie treedt op wanneer ze inbreuken op de mededingingsregels vermoedt. Afgelopen zomer heeft de Commissie bijvoorbeeld invallen gedaan bij in totaal negen mobiele telecommunicatiebedrijven in Duitsland en in Engeland. Eerder dit jaar werd de France-Télécomdochter Wanadoo in staat van beschuldiging gesteld in verband met vermoed machtsmisbruik op de markt voor internetaansluitingen. De Commissie heeft eveneens formeel actie ondernomen tegen Spanje en Italië betreffende de herbalancering van eindgebruikerstarieven.

Buiten de telecommunicatiesector bijvoorbeeld in de postsector waar de heer Scheepbouwer tot voor kort werkzaam was heeft de Commissie het afgelopen jaar Deutsche Post tweemaal voor misbruik van machtspositie veroordeeld, en de Belgische en de Italiaanse Post eenmaal. In de postsector spinnen onder andere Nederlandse bedrijven zoals TPG garen bij de acties van de Commissie.

Het is de plicht van de Commissie om de mededingingsregels actief te handhaven, ten bate van de Europese consument, als eindgebruiker. Dit gebeurt op een strenge manier, maar onafhankelijk van de vraag in welke lidstaat de inbreuken plaatsvinden.