Korthals: actie Cohen `minder gelukkig'

Minister Korthals (Justitie) noemt de gang van zaken rond een vorig jaar verschenen boek over voormalig staatssecretaris Job Cohen ,,minder gelukkig''. Cohen gaf de auteur tevens een opdracht van 45.608 gulden. Korthals schrijft in antwoorden op vragen van de Kamerleden Wijn (CDA) en Kamp (VVD) dat sprake was van een vermenging van een gesubsidieerd onderzoek met een journalistiek product. ,,Dat verdraagt zich slecht met de journalistieke vrijheid'', concludeert Korthals. Hij noemt het ,,niet voor herhaling vatbaar.'' De Maastrichtse freelance journalist Jeroen Corduwener volgde tussen 1999 en 2000 de van de Universiteit Maastricht afkomstige staatssecretaris. Dat leidde vorig jaar tot publicatie van het boek Een vreemdeling op Justitie, het asielbeleid van Job Cohen. Het project werd met 24.000 gulden mede mogelijk gemaakt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Corduwener oordeelt in het boek positief over Cohen, tegenwoordig burgemeester van Amsterdam.