Kabinet: wetten toetsen aan Grondwet

Het Kabinet wil de rechter de mogelijkheid geven om wetten te toetsen aan de Grondwet. Deze constitutionele toetsing maakt het mogelijk om wetten die in strijd zijn met de Grondwet niet van toepassing te verklaren. Dat stellen de ministers Korthals (justitie) en De Vries (binnenlandse zaken) voor in een nota die gisteren in de Ministerraad is besproken.

Constitutionele toetsing van wetten is omstreden in de Tweede Kamer. Vorige week zei PvdA-woordvoerder Rehwinkel er tegenstander van te zijn. D66, GroenLinks en de VVD zijn voor. Over die toetsing wordt al dertig jaar heftig gedebatteerd onder rechtsgeleerden en politici, waarbij opeenvolgende ministers van justitie zich tegenstander betoonden.

De meeste Europese landen kennen dergelijke bevoegdheden al, zo schrijven Korthals en De Vries. Nederland vormt een uitzondering omdat lange tijd de opvatting heerste dat democratisch tot stand gekomen wetgeving onaantastbaar is. Ook het huidige kabinet toonde zich vorige jaar in debat met de Tweede Kamer geen voorstander van constitutionele toetsing. ,,Anderzijds erkent het Kabinet dat onbedoeld door toepassing van een wet grondrecht kan worden geschonden'', aldus beide ministers. ,,Het is wenselijk dat de burger hiertegen wordt beschermd, eventueel via een gerechtelijke procedure.'' Volgens het Kabinet moet de toetsing beperkt blijven tot de zogenaamde klassieke grondrechten als vrijheid van meningsuiting en het recht op gelijke behandeling.