Kabinet: 400 man voor Macedonië

Het kabinet gaat akkoord met het uitzenden van een vredesmacht van 400 militairen naar Macedonië als hierom wordt verzocht. Minister-president Kok heeft dit gisteren bekendgemaakt na afloop van het kabinetsberaad.

De verwachting is dat Nederland eind juni de leiding van de operatie Amber Fox in het gebied zal overnemen van de Duitsers. De actie, waaraan zo'n duizend soldaten uit NAVO-landen meedoen, is bedoeld om bescherming te bieden aan internationale waarnemers van de Europese Unie en van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Zij zien toe op de naleving van het akkoord van Ohrid dat een eind maakte aan het gewapende conflict tussen Albanezen en Macedoniërs.

Kok beklemtoonde gisteren dat eerst de Macedonische regering en daarna de NAVO om de bijstand zullen moeten vragen. ,,We hebben het besluit naar voren gehaald, omdat het beter is er nu reeds over na te denken dan straks, wanneer de verkiezingskoorts oploopt'', aldus Kok. De Tweede Kamer kan er volgende week over discussiëren, maar het kabinet verwacht geen moeilijkheden.

Vorig najaar maakten ongeveer 200 Nederlandse militairen reeds deel uit van de NAVO-operatie Essential Harvest in Macedonië. ,,Met deze vervolgoperatie levert Nederland opnieuw een bijdrage aan stabilisering van de Balkan'', aldus de demissionaire premier.

Bij een definitieve uitzending gaat het om soldaten van eenheden uit Seedorf, Havelte en Apeldoorn, aangevuld met manschappen van de luchtmacht, marine en marechaussee. De kosten van deze operatie worden geraamd op 15 tot 20 miljoen euro. De Nederlandse bijdrage aan de missie in Macedonië heeft geen gevolgen voor een eventuele verlenging van de bijdrage aan de internationale vredesmacht ISAF in Afghanistan. Nederland levert hieraan circa 200 militairen.