VS-aanklager voor hof Sierra Leone

Een Amerikaanse jurist die werkt voor het Pentagon wordt hoofdaanklager van het speciale tribunaal in Sierra Leone. Dat tribunaal moet verdachten van oorlogsmisdaden berechten die sinds 20 november 1996 in Sierra Leone zijn gepleegd. Op die dag sloten regering en rebellen een vredesakkoord dat later door de rebellen geschonden werd. De VS hebben zwaar gelobbyd bij de Verenigde Naties voor aanstelling van de Amerikaanse jurist, David Crane. Zijn inbreng moet ervoor zorgen dat het tribunaal sneller en efficiënter werkt dan de VN-tribunalen voor Joegoslavië en Rwanda. Anders dan die twee tribunalen zal het Sierra Leone-tribunaal uit zowel internationale als lokale aanklagers en rechters bestaan.