Senaat tegen olie boren in natuur Alaska

Olie boren in het meest ongerepte deel van Noord-Alaska is voorlopig van de baan. De Amerikaanse Senaat verwierp een voorstel daartoe.

President Bush heeft steeds sterk gepleit voor meer exploratie in Alaska om de VS minder afhankelijk te maken van ingevoerde olie.

De verdedigers van het verworpen amendement op de Energiewet, twee senatoren uit Alaska, zeiden dat zij de strijd voor exploratie in de Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) niet opgeven. Ook de woordvoerder van president Bush zei de president zou blijven vechten voor oliewinning in het ANWR-gebied. Hij wilde niet zeggen of Bush een Energiewet zal ondertekenen die geen goedkeuring voor boren in Alaska bevat.

President Bush mikt in eerste instantie op de komende onderhandelingen tussen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Een wetstekst kan niet aan president Bush ter ondertekening worden aangeboden zolang Senaat en Huis het niet eens zijn. Het Huis (waar de Republikeinen de meerderheid hebben) nam eerder een versie van de wet aan die wel oliewinning toestaat in dit volgens natuurbeschermers kwetsbare deel van Alaska. Het gebied geldt onder meer als de kraamkamer van een zeldzame soort kariboe-herten.

De voorstanders van boren in noordoost-Alaska moesten hun nederlaag gisteren erkennen toen bleek dat zij na maanden lobbyen in de Senaat slechts 46 voorstemmers konden vinden. 54 (van de 100) leden waren tegen. Eerder hadden Democraten gedreigd zo nodig een filibuster in te stellen om boren in ANWR tegen te houden. Een filibuster houdt in dat tegenstanders over een onderwerp blijven praten zodat het niet in stemming kan komen. Een dergelijke blokkade kan alleen met minimaal 60 stemmen worden gebroken. Daar hebben de voorstanders dus 14 stemmen te weinig voor.

De staat Alaska en de energie-industrie kregen bij hun lobby voor het boren in het ANWR-gebied steun van de vakbeweging. Die beweerde tot het laatst dat nieuwe exploratie (naast de bestaande olievelden) 700.000 nieuwe banen zou opleveren. Die claims zijn nooit in detail toegelicht.

Nadat de regering-Bush het verwijderen van Saddam Hussein als nieuw hoofddoel in de Oorlog tegen het terrorisme had vastgesteld, kreeg `boren in Alaska' opnieuw prioriteit. Daarmee zou de hele invoer van olie uit Irak overbodig zijn. Eerder nam het idee al een belangrijke plaats in de omstreden Energienota die in 2001 werd samengesteld onder leiding van vice-president Cheney. De meeste Democraten en milieu-activisten bestrijden dat boren in de noordoostelijke kustvlakte van Alaska Amerika veel onafhankelijker maakt van ingevoerde olie.

Het World Resources Institute in Washington publiceerde daarover vorig jaar een rapport. Dat suggereerde dat boren in het ANWR-gebied niet veel meer dan een druppel op een gloeiende plaat is. Amerika neemt een kwart van het oliegebruik in de wereld voor zijn rekening en bezit maar drie procent van de bewezen reserves 80 procent van de reserves in de wereld berust bij OPEC-landen.

De Amerikaanse productie was na 1970 al over haar hoogtepunt. Nu importeren de VS 57 procent van hun olie; over 20 jaar zal dat 70 procent zijn. Het aanboren van 10 miljard vaten in de ANWR-kustvlakte zal de stijging van de Amerikaanse energiebehoefte lang niet dekken. De afhankelijkheid van geïmporteerde olie wordt er over een kleine tien jaar enige jaren enige procenten door verkleind. Volgens de meeste energiedeskundigen helpt alleen energie-besparing op lange termijn.

    • Marc Chavannes