Rotterdam ontbeert overzicht op meebesturen

Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft geen overzicht van alle bedrijven en stichtingen waaraan het deelneemt. Vaak is ook niet duidelijk waarom de gemeente zitting heeft in een bedrijf of stichting. Door dit gebrek aan inzicht en overzicht loopt de gemeente financiële risico's die zij niet kan inschatten.

Dat constateert de Rotterdamse Rekenkamer in het rapport Besturen in Veelvoud, dat gisteren is verschenen. In totaal blijkt Rotterdam deel te nemen aan 32 bedrijven, 43 stichtingen en 17 openbare lichamen, samenwerkingsverbanden van gemeenten. De Rekenkamer kwam op dit aantal door een enquête onder gemeentelijke ambtenaren. Directeur Robert Mul ,,sluit niet uit'' dat ,,we nog een stichtinkje hebben gemist''.

Het gaat bij de bestuurlijke deelnemingen om grote bedrijven als Eneco (energie), AVR (afvalverwerking) en RET (openbaar vervoer), waar de gemeente aandeelhouder is, maar ook om kleine stichtingen zoals een internaat voor schipperskinderen. Van sommige participaties hadden de verantwoordelijke wethouders zelfs nog nooit gehoord, waaronder het internaat en een stichting die kennis over grotestedenbeleid wil ontwikkelen via internationale vergelijkingen.

De Rotterdamse Rekenkamer valt vooral over de constructie waarbij een wethouder tevens commissaris is bij een bedrijf dat onder zijn verantwoordelijkheid valt. De Rekenkamer vindt dat een en dezelfde persoon niet tegelijk het bedrijfsbelang en het gemeentelijk belang kan dienen. Als voorbeeld wordt de AVR Holding genoemd, waarvan de wethouder Milieu president-commissaris is.

In een reactie betwist het college dat een wethouder-commissaris het belang van de gemeente uit het oog zou verliezen. Met hun commissariaat zouden wethouders juist ,,uitdrukking geven aan het publieke belang'' dat de gemeente hecht aan deze bedrijven, vaak voormalige overheidsdiensten. Het college noemde als grootste voordeel van een commissariaat dat het bestuur dan weet wat er speelt in een bedrijf waarvan het aandelen bezit.

De kans is groot dat een volgend college daar anders over denkt. Leefbaar Rotterdam is tegenstander van de wethouder-commissaris, aldus de twee raadsleden die gisteren aanwezig waren bij de presentatie van het rapport. ,,Je moet die bedrijven zichzelf laten runnen'', zei Michel Smit, zelf ondernemer. Ook de VVD wil er het liefst van af. Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA onderhandelen thans over een nieuw college.