Regels seksuele intimidatie

De lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over regelgeving tegen seksuele intimidatie op de werkplek. In de meeste EU-lidstaten bestaat daartegen geen wetgeving. De nieuwe richtlijn verplicht de EU-landen wettelijke maatregelen tegen seksuele intimidatie op de werkplek te treffen. Europees Commissaris Anna Diamantopoulou (Werkgelegenheid en Sociale Zaken) schat dat tussen de 40 en 50 procent van de werkende vrouwen in de Europese Unie met dergelijke intimdatie geconfronteerd wordt. Werkgevers zullen worden verplicht voorzorgsmaatregelen te treffen ,,tegen alle vormen van discriminatie''.