Poetin wil de economische groei versnellen

De Russische president Vladimir Poetin heeft gisteren in een sobere toespraak tot de natie een snellere economische groei geëist dan zijn eigen regering voorziet. Dat kan worden bereikt met een actieve economische politiek, een hervorming van de staat en het terugtreden van de bureaucratie, aldus Poetin.

De rede was zakelijk, verstoken van retoriek en arm aan verrassingen. Niet éénmaal liet de president zich onderbreken door applaus. Voor een zaal met duizend parlementariërs, gouverneurs, generaals en bestuurders herhaalde Poetin dat de Koude Oorlog voorbij is en het Westen niet langer Ruslands vijand is. Maar in een klimaat van wereldwijde economische competitie ,,zit niemand op speciale manier op ons te wachten'', aldus de president. ,,We moeten zelf vechten voor onze plaats onder de economische zon''. Hij bepleitte snelle toetreding tot de WTO, noemde Europa de belangrijkste handelspartner en achtte een voortgaande dialoog met de Verenigde Staten van belang voor de stabiliteit.

Anderhalve week geleden gaf Poetin zijn kabinet al in het openbaar een schrobbering. De voorspelde economische groei voor de komende tien jaar – 3,5 tot 4,6 procent jaarlijks – moet verdubbeld worden om het minimale doel te bereiken: een welvaart op het niveau van een land als Portugal. Gisteren herhaalde hij dat. De tot dusver bereikte resultaten – een kleine groei in reële inkomens, een daling van de werkeloosheid, een nieuwe land- en arbeidswet, vereenvoudigde en lage inkomstenbelastingen – noemde Poetin ,,bescheiden'', onvoldoende om het hoofdprobleem op te lossen: de armoede waarin 40 miljoen Russen leven, een kwart van de bevolking.

Veel waarnemers zien de speech, halverwege Poetins ambtstermijn, als een startschot van zijn herverkiezingscampagne. De rechtervleugel van de Doema, de Russische Tweede Kamer, toonde zich tevreden over Poetins toon maar vonden zijn rede niet specifiek genoeg. De communisten van Zjoeganov verweten Poetin over de hoofden van de Russen tot het Westen te spreken. Communistenleider Zjoeganov noemde de toespraak deprimerend en vol platitudes. ,,Wij weten nu dat de Wolga naar de Kaspische Zee stroomt.''

Poetin waarschuwde gisteren de Russische skinheads, die de afgelopen week aan de weg timmerden met dreigende e-mail-boodschappen aan zeven ambassades, de moord op een Afghaanse man en aanslagen op studenten, toeristen, synagoges en monumenten. Fascisten en extremisten ,,handelen in feite als georganiseerde misdaadbendes en dienen ook zo bestraft te worden'', aldus de president.