Pas verschenen: Non fictie

Eddy Put en Craig Harline: Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius, 1545-1620. SUN, 287 blz. E24,50

Studie over de aartsbisschop van Mechelen op basis van diens dagboek en zijn talrijke dossiers over de alledaagse conflicten waarmee hij te maken kreeg. Een boek `waarin Harline en Put via Mathias Hovius niet de persoon, maar wel het werk en het geloof van een bisschop op overtuigende wijze tot leven hebben weten te wekken' (Luuc Kooijmans over de Engelse uitgave in Boeken 15.12.00).