Mop

Bush belt Bin Laden op en zegt `kom je schaken'?

Bin Laden: `is goed, maar ik heb al wel twee torens van jou'.

Eigen nieuws van Zafar, 11 jaar