Ministers proberen JSF te blokkeren

Ministers van de PvdA en D66 in het demissionaire kabinet proberen vandaag in de ministerraad het JSF-voorstel in te trekken, aldus welingelichte bronnen. Een poging van de PvdA om stemming over de JSF, die binnen de partij sterk omstreden is, in de Kamer als `controversieel' te blokkeren, mislukte gisteren.

D66-leider De Graaf gaf gisteren een argument voor de intrekking: ,,een kabinet moet niet proberen om demissionair, als het ware over het graf heen, een zo omvangrijke beslissing door te drukken''.

De VVD-ministers in het kabinet zijn sterk tegen het afblazen van de JSF-beslissing. Op grond van dat besluit leent de staat de Nederlandse industrie 800 miljoen dollar voor deelname aan de ontwikkeling van een Amerikaans gevechtsvliegtuig dat de F16 moet vervangen. Minister Zalm (Financiën) en De Grave (Defensie) betoogden gisteravond dat het kabinetsbesluit in deze zaak is genomen toen het kabinet nog niet demissionair was en al is verdedigd in de Kamer. Zij zien geen nieuwe feiten die een heroverweging rechtvaardigen.

De PvdA in de Kamer vroeg gisteren om de stemming over twee moties waarin Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van de JSF van de Kameragenda af te voeren. Fractiesecretaris Dijksma deed dat onder verwijzing naar inhoudelijke argumenten – de gedachtenvorming binnen de PvdA-fractie zou nog niet zijn afgerond – maar vroeg niet om heropening van het Kamerdebat over deze zaak.

Nadat Dijksma's voorstel door de Kamer met 72 tegen 65 stemmen was verworpen is binnen de PvdA-fractie, die over de JSF al menige heftige vergadering achter de rug heeft, opnieuw een spannende situatie ontstaan, aldus ingewijden. Tot nu toe kampte fractieleider Melkert, zelf net als de PvdA-ministers in het kabinet voorstander van de JSF, met een fractiewoordvoerder en veel andere fractieleden die eigenlijk tégen waren.

Thans is de situatie precies andersom: Melkert steunde gisteren de poging de JSF van de Kameragenda af te voeren. Nu blijken er echter PvdA-Kamerleden die in afwijking van de fractielijn dreigen de JSF te blijven steunen. Daaronder is, naar verluidt, de groep die binnen de PvdA wel ,,de rode ingenieurs'' wordt genoemd en onder andere bestaat uit de Kamerleden Depla en Dijsselbloem. Hun dissidente stemgedrag zou een Kamermeerderheid kunnen creëren.