`Leerlingen spreiden'

Als het ministerie van Onderwijs en de landelijke politiek niet snel maatregelen treffen, zullen meer `zwarte' scholen hun deuren moeten sluiten. ,,Er zal een enorme kaalslag plaatsvinden in achterstandsbuurten. Het is echt vijf voor twaalf'', zegt Zeki Arslan van het multiculturele instituut Forum.

Arslan reageert op de sluiting van het zwarte Niels Stensencollege, en andere andere zwarte scholen in Utrecht en Ede, zoals de interreligieuze Juliana van Stolbergschool in Ede. Voor een `zwarte school' hanteert Forum het criterium van tenminste 70 procent allochtone leerlingen. Volgens Forum kent Nederland zo'n zeshonderd zwarte basisscholen die door het wegtrekken van autochtone leerlingen en kinderen van etnische elite, bedreigd worden in hun bestaan.

Arslan pleit voor bindende afspraken met besturen van bijzondere scholen die hun verbieden leerlingen te weigeren op religieuze grondslag. Net als de witte scholen hun selectieprocedures in de toekomst openbaar zouden moeten maken aan de gemeenteraden, zo moeten ook zwarte scholen hun maatregelen om autochtone leerlingen aan te trekken bekendmaken, vindt Arslan.

Een school zou volgens Arslan niet meer dan 40 procent allochtone kinderen moeten hebben. Als de school in de buurt aan zijn maximum zit, moeten leerlingen naar andere onderwijsinstellingen, maar dan moet de overheid de reiskosten betalen, stelt hij voor. ,,Zulke afspraken over spreiding bestaan in Tiel, ze werken prima.''