Finse Nokia moet op zijn tellen passen

Hoe krijgt Nokia het toch voor elkaar? Ondanks een dalende omzet heeft het Finse concern opnieuw een instorting van de winstcijfers weten te voorkomen door de verwezenlijking van een verbluffende winstmarge van 22 procent bij zijn divisie voor mobiele telefoons.

Als u dat verdacht vindt, heeft u gelijk. Technologiebedrijven staan bekend om hun gevoeligheid voor het zogeheten operationele hefboomeffect, dat inhoudt dat veranderingen in de omzet versterkt doorwerken in de winstcijfers. Toch lijkt Nokia daar geen last van te hebben. De omzet van zijn divisie voor mobiele telefoons daalde in de eerste drie maanden van dit jaar met 7 procent op jaarbasis en met 19 procent van kwartaal op kwartaal. Niettemin steeg in beide gevallen de winstmarge. Hoe kan dat? Gemiddeld bleven de prijzen voor mobiele telefoons gelijk. De kosten van onderzoek en ontwikkeling gingen als percentage van de omzet omhoog, evenals de algemene, administratieve en marketingkosten (waaruit kan worden afgeleid dat Nokia meer moeite heeft toestellen te slijten).

Maar als je beter kijkt, zie je dat de aanschafkosten van onderdelen zijn gedaald van 63 procent naar 60,5 procent van de omzet. Het concern haalt zijn onderdelenleveranciers dus stevig door de mangel. Dat wordt bevestigd door de jongste cijfers uit die sector. Bezuinigingen zijn prima, maar het is gevaarlijk er teveel op te vertrouwen. Kan Nokia zijn leveranciers nog verder onder druk zetten, of gaan ze dan failliet?

De besparingen leiden bovendien niet tot winstgroei, maar slechts tot stabilisering van de winst. De markt voor mobiele telefoons is volwassen geworden en de concurrentie is groot. Omdat Nokia zijn winstmarge niet wil opofferen, heeft het concern moeite zijn omzet sneller te laten groeien dan die van zijn concurrenten. De omzet van Motorola steeg bijvoorbeeld in het eerste kwartaal. De markt zal weliswaar opleven als nieuwe mogelijkheden worden geïntroduceerd, maar de aanbieders van mobiele telefonie matigen hun verwachtingen ten aanzien van UMTS, waardoor het herstel geleidelijk zal verlopen.

Vorig jaar daalde de winst van Nokia, dit jaar zal hij nauwelijks groeien en vanaf volgend jaar is een bescheiden stijging het waarschijnlijkst. Beleggers moeten Nokia nu eerder als een conjunctuurgevoelig dan als een groeifonds beschouwen. De koersdaling van 13 procent gisteren loopt daar al enigszins op vooruit, maar Nokia wordt nog steeds verhandeld op een niveau van 25 maal de verwachte winst over 2002, terwijl conjunctuurgevoelige bedrijven worden verhandeld op een niveau van 20 maal de verwachte winst.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.