`Advies over burgemeester geheim'

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil de openbare benoemingsprocedure voor het burgemeesterschap terugdraaien. In een brief aan minister De Vries van Binnenlandse Zaken adviseert het genootschap de openbare aanbeveling van de gemeenteraad, waarin twee kandidaten worden genoemd, te schrappen.

Volgens het genootschap zou die openbare aanbeveling slecht zijn voor het imago voor de kandidaat die op de tweede plaats van de voordracht staat en dus minder kans maakt. De openbaarmaking van de namen van de kandidaten leidt er in de praktijk toe dat het aantal burgemeesterskandidaten bij vacatures een dalende lijn vertoont. Met name zittende burgemeesters die solliciteren, kunnen in hun eigen gemeente problemen krijgen als bekend wordt dat zij elders gesolliciteerd hebben. ,,Zeker bij herhaling is dat zeer schadelijk'', aldus het Genootschap.

In een evaluatie van de procedure `burgemeestersbenoemingen nieuwe stijl', die vorig jaar augustus van kracht werd, onderschrijft minister De Vries de dalende trend in het aantal burgemeesterskandidaten. Maar hij vindt het nog te vroeg om die daling toe te rekenen aan de nieuwe procedure. Volgens De Vries constateren de commissarissen van de koningin al langere tijd een dalend animo om op burgemeestersposten te solliciteren ,,Die trend kan uiteraard niet aan de nieuwe procedure worden toegeschreven.''

Alleen als onomstotelijk komt vast te staan dat de openbaarheid van de procedure ten koste gaat van het aanbod van geschikte kandidaten, aldus de minister, ,,kan overwogen worden hoe zwaar dit nieuwe element weegt en of de wettelijke procedure op dit onderdeel moet worden aangepast''.