ABP onder vuur van gepensioneerden

Pensioengigant ABP heeft de woede van gepensioneerden gewekt door te preluderen op een korting van de inflatietoeslag (indexatie) van gepensioneerde ambtenaren en leraren als de financiële positie van het fonds verder verslechtert.

In eerste instantie probeert ABP (147 miljard euro beleggingen) de positie van het fonds veilig te stellen door meer in aandelen te beleggen en de pensioenpremies voor overheid en werknemers dit jaar en volgend jaar met de reglementair maximaal toegestane percentages (twee procentpunt) te verhogen.

,,De inzet moet zijn dat wij de indexatieverplichting nakomen'', zei directievoorzitter J. Neervens van ABP gisteren bij de publicatie van het jaarverslag. ,,Maar als je alleen maar de premies voor werknemers en werkgevers verhoogt, leg je de bijl aan de wortel van de solidariteit.''

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP), de grootste gepensioneerdenorganisatie bij ABP, reagert boos en verontrust op Neervens' uitlatingen. ,,Wij willen pas meedelen in de financiële risico's bij ABP als aan een aantal voorwaarden is voldaan'', zegt E. Nypels, voorzitter van de NBP. Een van de voorwaarden is vertegenwoordiging van gepensioneerden in het ABP-bestuur. Nu zitten alleen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in het bestuur, dat de beslissingen bij het fonds neemt.

De financiële positie van ABP is de afgelopen twee jaar rap verzwakt door een combinatie van hoge loonstijgingen van ambtenaren en leraren, die de pensioentoezeggingen en indexatie opdrijven, en belabberde beleggingsresultaten.

Nypels vindt ook dat pas gepraat kan worden als ABP een premie heft die overeenkomt met een premie waarbij de kosten van de pensioenregeling ook werkelijk worden gedekt. ABP verhoogt in 2002 en 2003 de premies in de richting van die kostprijspremie van 17 procent van het salaris minus AOW.

Neervens riep de sociale partners en de gepensioneerden gisteren op tot een discussie over helderheid hoe de lasten de komende jaren verdeeld moeten worden als de financiële positie van het fonds verder afbrokkelt. Volgens Nypels is die discussie binnen de raad van advies, een overlegforum van het fonds, al begonnen.