Verkeersdoden in 2001 omlaag tot zo'n duizend

Het aantal verkeersdoden lag in 2001 rond de 1000. Over het precieze getal bestaat verschil van mening tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het CBS houdt het op 1085 doden, de adviesdienst van het ministerie gaat uit van 993 slachtoffers. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) maakte vanmorgen dan ook bekend dat het aantal doden ,,voor het eerst in vijftig jaar onder de duizend is gekomen''. Haar dienst baseert zich bij de berekeningen op gegevens van de politie.

Het CBS gebruikt daarnaast nog medische informatie en rechtbankdossiers. ,,Verder speelt wellicht ook de doelstelling een rol in de berekening'', aldus een woordvoerder van het CBS.

De politie noteerde 993 personen die door een ongeluk om het leven zijn gekomen. Een jaar eerder waren dat er nog 1082. Bij de forse daling van het aantal verongelukte automobilisten valt ook op dat het aantal doden na een ongeluk met een brommer met 20 procent is gedaald. De daling van het aantal slachtoffers onder brom- en snorfietsers houdt volgens de onderzoekers verband met het besluit om bromfietsers in de bebouwde kom niet langer te verplichten op het fietspad te rijden, maar gebruik te laten maken van de rijbaan.

Ook blijken er minder dodelijke ongevallen te gebeuren in de weekeinden. Op zondagen in 2001 ligt het getal zelfs ruim een kwart lager dan in 2000.

Nog altijd komen er veel meer mannen dan vrouwen om in het verkeer (76 procent) en zowel het percentage jeugdige als bejaarde slachtoffers springt er uit. In de leeftijdscategorie van 16 tot 30 jaar vielen volgens het CBS 222 dodelijke slachtoffers, beduidend minder dan in de afgelopen jaren (388 in 1998). Onder de ouderen tussen 60 en 80 jaar werden 220 doden geregistreerd. Van de verongelukte voetgangers is zelfs een op de drie 75 jaar of ouder.

De verkeersveiligheid blijkt op grond van het cijfermateriaal vooral in de provincie Flevoland sterk verbeterd. Het aantal doden is daar gehalveerd en kwam vorig jaar uit op 18.

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer stelde vast dat in de provincies waar het aantal doden jarenlang hoog lag, zoals Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland, in 2001 minder mensen omgekomen zijn in het verkeer. In Limburg, Utrecht en vooral Groningen werd het onveiliger op de weg.