Verdeeldheid over vertrek bevelhebber

Vertegenwoordigers van militaire organisaties hebben verdeeld gereageerd op het ontslag van luitenant-generaal A. van Baal. De bevelhebber van de Landmacht stelde gisteren onder zware politiek druk zijn functie ter beschikking.

De offiecierenvereniging NOV vindt dat Defensieminister De Grave ,,te snel een verkeerd besluit heeft genomen''. De christelijke vakbond ACOM is verbaasd over de `ommezwaai' die de politiek heeft gemaakt ten aanzien van de vorig jaar benoemde Van Baal.

Volgens T. Heerts, voorzitter van de Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP), heeft Van Baal een besluit genomen dat in het belang is voor de integriteit van de Koninklijke Landmacht. ,,Hij heeft op het juiste moment voor het belang van de landmacht gekozen en zo ken ik hem ook. In de jaren dat ik met hem heb samengewerkt heb ik geen enkel probleem met hem gehad.''

De voorzitter van AFMP is niet verbaasd dat Van Baal nu opstapt. ,,Ik heb altijd gedacht dat de affaire rond Srebrenica hem nog wel eens kon opbreken.'' Heerts is voorstander van de parlementaire enquête. Hij benadrukt dat dit moet worden gedaan door leden van de Eerste Kamer die in de voorgaande kabinetsperiode geen deel uitmaakten van de Tweede Kamer.

Voorzitter W. van der Linden van de Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) is zeer verbaasd over het terugtreden van luitenant-generaal Van Baal als bevelhebber van de landmacht. ,,Een jaar geleden benoemde dezelfde politiek hem nog, hoewel er toch al het een en ander bekend was over zijn rol rond de val van Srebrenica.''

Volgens Van der Linden moet de afgetreden bevelhebber de laatste 24 uur enorm onder druk zijn gezet. ,,Ik heb hem dinsdagavond nog persoonlijk gesproken. Toen liet hij me nog nadrukkelijk weten niet te overwegen af te treden'', zegt Van der Linden. Hij vindt dat het NIOD-rapport over Srebrenica, dat vorige week verscheen, niet veel nieuwe feiten over de handelwijze van Van Baal naar boven bracht.

De Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) vindt dat minister De Grave van Defensie ,,te snel een verkeerd besluit heeft genomen''. Volgens de vereniging is Van Baal iemand die goed kon communiceren. ,,Hij probeerde op een open manier een einde te maken aan de behoudende cultuur, intern en extern.'' Het kan er bij de NOV niet in dat Van Baal ontslagen is voor iets wat in het rapport beschreven staat als een cultuur. De officieren vinden dat van Baal wordt ,,geofferd'' door de politiek.