Uitstoot ENCI eerder beperkt

Cementconcern ENCI in Maastricht moet ,,zo spoedig mogelijk'' maatregelen treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen verder terug te brengen. Dat vindt minister Pronk (Milieu). In antwoorden op Kamervragen schrijft hij dat de VROM-inspectie op korte termijn met Gedeputeerde Staten van Limburg in overleg treedt om de bestaande milieuvergunning aan te scherpen. Pronk loopt daarmee vooruit op een aanscherping van de landelijke regels in 2005. Dan wordt de toegestane uitstoot van kwik door cementfabrieken drastisch ingeperkt.