`Steeds vaker onnodige keizersnee'

In de afgelopen twintig jaar is de bevalling van steeds meer vrouwen geëindigd in een kunstverlossing, zoals een kiezersnede of een vacuümextractie. Die stijging, van 5 naar bijna 15 procent van de zwangere vrouwen, is onnodig en niet in het belang van moeder en kind.

Dat concluderen de gynaecologen Paul Reuwer van het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en Hein Bruinse van het UMC in Utrecht in een interview in het weekblad Medisch Contact.

,,De verloskundige zorg faalt'', is hun conclusie. Volgens Reuwer en Bruinse, auteurs van een recent verschenen handboek voor gynaecologen en verloskundigen, gaat het in veel gevallen om gezonde vrouwen met een voldragen, gezond kind in schedelligging. Volgens Reuwer en Bruinse wijten gynaecologen en verloskundigen de onrustbarende stijging van kunstbevallingen aan ,,de tijdgeest''.