SCP: ongelijkheid blijft in onderwijs

De ongelijkheid in kansen tussen leerlingen uit lage en hoge niveaus in het voortgezet onderwijs is in de jaren negentig, ondanks enkele onderwijsvernieuwingen, niet afgenomen. Vooral voor vmbo-leerlingen is de situatie zorgelijk, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Pagina 2