Regering Portugal stelt orde op zaken

Geen belastingverlaging, maar -verhoging, en een uitgebreid pakket aan bezuinigingen. Dat zijn de eerste maatregelen om de Portugese economie uit het slop te halen, die gisteren zijn gepresenteerd door het nieuwe, conservatieve kabinet van de Portugese premier José Manuel Duro Barroso.

In een toelichting noemde de premier de staatsfinanciën zoals deze door de socialisten zijn achtergelaten ,,een nationale ramp''. ,,Portugal moet de ergste crisis in zijn democratische geschiedenis zien te overwinnen'', aldus Duro Barroso.

De ernstige situatie van de overheidsfinanciën speelde een centrale rol tijdens de jongste parlementsverkiezingen, die door de behoudende sociaal-democratische partij (PSD) werd gewonnen, zonder evenwel een absolute meerderheid te behalen. De nieuwe coalitieregering, bestaande uit de PSD en de uiterst conservatieve Partido Popular, beloofde een pakket maatregelen om de Portugese economie uit het slop te halen. Vorig jaar kwam de economische groei vrijwel tot stilstand.

Ondanks het inderhaast ingelaste pakket aan bezuinigingsmaatregelen sluit Duro Barroso niet uit dat het begrotingstekort de Europese monetaire limiet van drie procent nadert. Dat zou Portugal komen te staan op een nieuwe, ernstiger berisping door de Europese Unie.

De voorgestelde maatregelen behelzen de privatisering van een televisiekanaal, de nationale luchtvaartmaatschappij TAP en de houdstermaatschappij van staatsparticipaties met belangen in de tolwegen en telefoonmaatschappijen. Daarnaast wordt een twintigtal overheidsbedrijven wegbezuinigd en zal een aantal grote bouwprojecten worden uitgesteld of heroverwogen. Onder het laatste valt de uitbreiding van het vliegveld van Lissabon en de hogesnelheidstrein naar Spanje.

De kosten van de organisatie van de Europa Cup 2004, heet hangijzer tijdens de verkiezingen, zullen worden doorgelicht door een externe accountant. Ook zal gesneden worden in de speciale steun aan de allerarmsten in het land.

De beloofde verlaging van de vennootschaps- en inkomstenbelasting, tijdens de campagne door Duro Barroso gepropageerd als middel om de economie te stimuleren, is uitgesteld tot 2004. In plaats daarvan kunnen de Portugezen een verhoging van de omzetbelasting (btw) tegemoet zien.

De nieuwe regering lijkt bevreesd voor een drastische aanpak van Portugals topzware ambtenarenpopulatie (700.000 op een bevolking van 10 miljoen). Verder dan een onmiddellijke vacaturestop bij de ambtenaren wil het nieuwe kabinet niet gaan. Een bevriezing van de ambtenarensalarissen wordt niet genoemd.