Parlementaire enquête naar val van Srebrenica

De Tweede Kamer is begonnen met de voorbereiding van een parlementaire enquête naar de val van de enclave Srebrenica.

De Kamer besloot dit gistermiddag met algemene stemmen. Vanochtend werd een tijdelijke zevenkoppige commissie ingesteld, onder leiding van Kamerlid Van Middelkoop (ChristenUnie), die moet bekijken welke vragen over Srebrenica beantwoord moeten worden bij een mogelijke parlementaire enquête.

De Kamer nam dit besluit tijdens een debat met demissionair minister-president Kok over de val van Paars II, afgelopen dinsdag. Kok bood toen het ontslag van zijn kabinet aan naar aanleiding van het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) naar het Srebrenica-drama. Alle partijen spraken hun lof uit voor de wijze waarop Kok politieke consequenties heeft getrokken uit het rapport. De premier verklaarde dat het kabinet, inclusief minister Pronk (VROM), het ,,grosso modo'' eens is de conclusies van het NIOD.

Het debat gisteren kreeg een procedureel karakter toen bleek dat zowel Kok als de fractievoorzitters Melkert (PvdA) en Dijkstal (VVD) er weinig voor voelden om volgende week een debat te houden over het NIOD-rapport. Kok waarschuwde dat ,,wat een verantwoording over het geheel lijkt te zijn, niet tot een vluggertje leidt, met heel slechte afloop''. Onder druk van de rest van de Kamer werd toch besloten volgende week over het rapport te debatteren.

De commissie-Van Middelkoop moet voorafgaand aan dat debat verslag uitbrengen. Na het debat moet dan duidelijk zijn wat er nog overblijft om te onderzoeken in een korte enquête, waarin betrokkenen bij het drama onder ede kunnen worden verhoord.

De meerderheid van de Tweede Kamer wil graag een enquête om opheldering te krijgen over de besluitvorming rond het uitzenden van Nederlandse militairen naar Srebrenica halverwege de jaren negentig, de val van de enclave en de nasleep. PvdA-leider Melkert hoopt dat de enquête resulteert in meer begrip voor de ,,schreeuwende dilemma's'' waar Nederland rond de val van de moslimenclave mee te maken heeft gehad.

Tijdens het debat ontstond opnieuw onduidelijkheid en grote irritatie over de positie van minister Pronk, die via de radio had laten doorschemeren dat hij mogelijk naar aanleiding van dat debat met onmiddellijke ingang zijn ministerschap zou opgeven.

verslag debat: pagina 3