Nuon koopt stroom van klanten

Energiebedrijf Nuon gaat zonne-energie kopen van particulieren tegen een gegarandeerde prijs. Dit heeft Nuon's directeur voor duurzame energie A. Goedmakers gisteren gezegd. Het bedrijf begint in juni een campagne om eigenaren van zonnepanelen te werven als leverancier en om anderen te verleiden panelen te installeren.

Nuon wil 2.500 particulieren vinden die samen een halve megawatt aan duurzaam vermogen moeten leveren. Nuon zal alleen zonnestroom kopen van huishoudens die ook klant zijn bij het bedrijf. De gewone klanten klanten van Nuon krijgen 15 cent per kilowattuur en groene-stroomklanten 20 cent voor elke kilowattuur aan zonne-energie die zij leveren aan het energiebedrijf.

Naast een klantenbinder is de actie voor Nuon ook een mogelijkheid de capaciteit voor duurzaam opgewekte stroom te vergroten. Eind 2001 moest het bedrijf de actieve werving voor groene-stroomklanten staken omdat het onvoldoende stroom beschikbaar had. Nuon zag het aantal groene klanten in 2001 stijgen van 80.000 naar 225.000 en heeft dit jaar de capaciteit opgevoerd waardoor het 400.000 klanten kan bedienen. Vorig jaar investeerde Nuon 70 miljoen euro in productiecapaciteit voor groene stroom, met name in zonnecentrales en in windparken.

Wat er met Nuons investeringen in waterkrachtcentrales gaat gebeuren is vooralsnog onbekend. De regering besloot vorig jaar dat elektriciteit uit het buitenland, opgewekt door waterkrachtcentrales, niet langer zou worden vrijgesteld van de regulerende energiebelasting, de zogenoemde ecotax. Nuon heeft minister Jorritsma (Economische zaken) gevraagd in ieder geval nieuwe waterkrachtcentrales per 1 januari weer vrij te stellen van deze belasting. Een brief met onder meer dit voorstel werd in maart naar de minister gestuurd, maar Nuon heeft nog geen antwoord. Of dit nog komt nu de regering is gevallen is twijfelachtig.

Volgens Goedmakers komt Nuon voor 5 miljoen euro aan extra kosten te staan door het betalen van de ecotax. Een klein deel van dit bedrag zal waarschijnlijk als verlies worden genomen. Nuons winst op duurzame stroom in 2001 was ook 5 miljoen euro, een verdubbeling vergeleken met 2000.